750000
540000

150 000 zł

Środki na marketing w Europie

300 000 zł
Środki na produkcję nowych preparatów